Självrensande dysor

Gatewood självrensande dysor förenklar och effektiviserar produktionsunderhållet.

Självrensande dysans funktion

En dysa som täpps igen av föroreningar ger en sämre spritsbild och därmed en försämrad kvalitet och effektivitet i produktionen. Gatewood självrensande dysor rengörs från föroreningar enkelt och effektivt under drift genom att dysan öppnar upp sig själv genom en minskning av vätsketrycket, varvid föroreningar spolas ut ur dysan med automatik. Efter att vätsketrycket sedan ökas igen, ställer sig dysans öppning åter i normalt driftläge och spritsbilden återfår sin avsedda form. På så sätt undviks besvärliga demontage och montage för att rengöra dysan.

Kontakta EIE Process för teknisk rådgivning och offert:

Läs om vattenfilter

Läs även om spritsrör