Barkpress

EIE Bark Press

Effektiv och robust barkpress som ger hög torrhalt på pressad bark.

Kapacitet 20m3/h-30 3/h beroende på önskad torrhalt i relation till produktionsmängd per tidsenhet.

 

Reservdelar och service

EIE Process tillhandahåller reservdelar och service på er EIE Bark Press. 

Service hos kund eller i egen verkstad i Stockholm.

 

Kontakta EIE Process