Spritsrör

Spritsrör för krävande applikationer inom pappers-, massa- och livsmedelsindustri.

Spritsrörssystem

EIE Process är leverantör av kompletta spritsrörssystem. Spritsrören används t ex för högtrycksrengöring av viror och filtar, för kylning, smörjning, vätning, spolning eller tillförande av kemikalier. Utrustningen skräddarsys för att uppfylla varje applikations specifika krav.

 

Oscillering

Fomat oscillator säkerställer likformig rengöring av viror och filtar i papper- och massamaskiner synkroniserad med maskinhastigheten.

Manuella rengöringsborstar

Manuell borstrengöring av sprisrören invändigt.

Automatiska rengöringsborstar

FAP - automatisk styrning och drift av rengöringsborstar.

Byte spritsrör och dysor under drift

Med Fomat Fast Removing möjliggörs snabba och säkra byten av spritsrör och dysor under drift.

 

Kontakta EIE Process för mer information

Läs även om dysor

Läs om schaberhållare