Kvalitetsarbete och uppförandekod

Vår verksamhetspolicy

EIE Process är som handels- och agenturföretag ett led i kedjan mellan leverantör/tillverkare och kund/förbrukare. Varje anställd ska leverera varor och tjänster som väl uppfyller de krav som våra kunder, vi anställda och övriga intressenter kan ställa. Vi ska påverka våra nuvarande och blivande leverantörer samt oss själva till ständiga förbättringar i kvalitets-och miljöhänseende.

 

Följande målsättningar arbetar vi med:

  • Vi ska genomföra ständiga förbättringar inom våra verksamhetsprocesser
  • Vi ska fortlöpande höja de anställdas kunskapsnivå för våra produkter, tjänster och våra kunders behov
  • Vi ska kontinuerligt förbättra extern- och internkommunikationen
  • Vi ska ha en leveranssäkerhet och en produktkvalitet som väl motsvarar våra kunders krav
  • Miljölagstiftningen och andra för verksamheten bindande krav är lägsta krav för vår verksamhet
  • Vi strävar efter minimal resursanvändning och energiförbrukning, återanvändning av allt avfall och att förebygga föroreningar.

 

Välkommen att kontakta EIE Process: