Tvättutrustningar

CLEAN BOX – utvecklade för effektiv rengöring för både små- och stora detaljer

Tvättutrustningar för industriellt bruk

De olika CLEAN BOX-versionerna är utvecklade för effektiv rengöring av allt från små till stora och svårhanterliga detaljer. Detta gör att systemen kan användas inom olika områden inom industri och tillverkning, som underhåll, maskintillverkning eller kommersiell byggnation.

 

Produktutbud från Bio-Circle: 

 

Kontakta EIE Process för mer information:

Clean Box max 1 | Bio-Circle

Clean Box max 1 från Bio-Circle är anpassad för manuell rengöring av ytföroreningar av specialfett, olja, vaxrester och liknande

Clean Box max 2 | Bio-Circle

Clean Box max 2 från Bio-Circle tar effektivt bort fett, olja och vax

Clean Box Flex | Bio-Circle

Clean Box Flex från Bio-Circle är ett flexibelt system för effektiv och miljövänlig rengöring och avfettning av stora och svårhanterliga komponente...