Service av breddsträckvalsar

Kvalificerad service för alla typer av breddsträckvalsar.

Service för optimal funktion

EIE Process AB utför service av breddsträckvalsar av alla typer och fabrikat i vår verkstad i Högdalen, Stockholm.

Vid ankomst inspekteras breddsträckvalsen, uppmätningar och felsökningsanalys genomförs. Baserat på felsökningsanalysen och breddsträckvalsens applikation föreslår vi vilken service som bör genomföras. Efter genomförd service testkörs breddsträckvalsen varvid vibrationstest genomförs.

 

Handhavande av breddsträckvalsar

Efter genomförd service är det viktigt för breddsträckvalsens funktion och livslängd att breddsträckvalsen används och hanteras enligt våra och tillverkarens instruktioner. Se användaranvisningar för breddsträckvalsar i följande länk:

 

Kontakta EIE Process för mer information