Hållbarhet

Vi arbetar kontinuerligt för att erbjuda våra kunder ansvarsfulla produktlösningar med kravställning och hänsyn till goda arbetsvillkor samt ökad medvetenhet kring val av transportmedel, nyproduktion med mera.

Ökad medvetenhet kring hållbarhet

På EIE Process arbetar vi ständigt med att försöka erbjuda våra kunder ansvarsfulla produktlösningar och ökad medvetenhet kring de val vi kan påverka gällande val av transporter, leveranser, nytillverkning, återvinning med mera.

 

EIE Process är en avdelning inom EIE Maskin AB som ägs av börsnoterade Indutrade Group. Indutrade ställer krav på att samtliga bolag inom koncernen lever upp till de förväntningar och krav som ställs. 

 

Välkommen att kontakta EIE Process: