Breddsträckvalsar

Högkvalitativa breddsträckvalsar från Mount Hope/Andritz. EIE Process erbjuder service på alla typer och fabrikat av breddsträckvalsar.

Leverantör av breddsträckvalsar

EIE Process har lång erfarenhet av breddsträckvalsar och deras olika tillämpningsområden. Vi erbjuder våra kunder en personlig service och guidar er till rätt val av breddsträckvals.

  • Skräddarsydda breddsträckvalsar konstruerade för avsedd applikation
  • Breddsträckvalsar av premiumkvalitet
  • Teknisk kompetens, lång erfarenhet och personlig service

 

Breddsträckvalsars funktion

En breddsträckvals har till uppgift att med sin bågform sträcka ut en löpande bana på bredden i syfte att motverka veckbildning i densamma. Den löpande banan som ska sträckas på bredden kan t ex vara pappersbanan eller pressfilten i en pappersmaskin eller en textilbana eller plastfilm i en konverteringsmaskin. Breddsträckvalsarna konstrueras och utformas individuellt för den unika applikation där de skall installeras.

 

Service av breddsträckvalsar

EIE Process utför service på alla typer och alla fabrikat av breddsträckvalsar i vår verkstad i Högdalen, Stockholm.

Vid ankomst inspekteras breddsträckvalsen. Uppmätningar och felsökningsanalys utförs. Baserat på felsökningsanalysen och breddsträckvalsens applikation föreslår vi sedan vilken service som bör genomföras. Efter utförd service testkörs breddsträckvalsen varvid vibrationstest genomförs.

 

Handhavande breddsträckvalsar

För breddsträckvalsens funktion och dess livslängd är det viktigt att breddsträckvalsen hanteras på rätt sätt avseende drift, underhåll, lagring, transport etc. Se användaranvisningar för breddsträckvalsar i följande länk:

 

Kontakta EIE Process för teknisk rådgivning

Läs om valsar för pappersindustri och konvertering