EIE Process

EIE Process är en avdelning inom EIE Maskin AB som ingår i EIE-koncernen. EIE-koncernen ägs av Indutrade.

Om företaget

1883 startade grosshandlare Nils Andreas EIE företaget N.A. EIE i Christiania, Norge. 1930 beslutade sig familjen för att expandera in i Sverige och grundade då N.A. EIE Maskin AB. Den svenska verksamheten utvecklades snabbt till att omfatta Finland från slutet av 1960-talet och sedan 1990 även Norge. EIE med huvudkontor i Högdalen söder om Stockholm ägs idag av börsnoterade Indutrade AB.

Allt sedan starten har EIE varit ett handels- och agenturföretag med dels transmissionskomponenter och dels produkter för cellulosa- och pappersindustri. Fr. o. m. 1990 finns även linjära komponenter och system på programmet. 

Kundkretsen inom transmissioner är mycket bred men utgörs kanske främst av maskinbyggare som använder transmissionskomponenter (mekaniska, elektriska, vridande och linjära) i sina konstruktioner. Till cellulosa-, pappers- och konverteringsindustri levererar vi både maskinsystem och maskinelement. Hemmamarknaden är Sverige, Norge och Finland där kommunikationen med våra kunder sker på deras modersmål. Dessutom exporterar vi maskinsystem till cellulosa- och pappersindustri i Skandinavien.

 

Övriga bolag inom EIE-koncernen

 

Sverige:

  • EIE Maskin AB,  levererar transmissioner och linjära system till svensk industri.

  • BL Products, levererar och installerar förpackningsutrustningar till livsmedelsindustrin i Sverige.

 

Norge:

  • EIE Maskin AS, levererar transmissions- och linjärkomponenter till norsk maskin- och offshoreindustri.

  • Elra.nolevererar elektromekaniska komponenter samt fästelement till norsk industri.

 

Finland:

  • EIE Maskin Oy, levererar transmissions- och linjärkomponenter till finsk industri.

 

Kontakta EIE Process