Högtrycksdysor

EIE Process erbjuder högtrycksdysor från Gatewood för optimal rengöring av filtar och viror i pappers- och torkmaskiner.

Högtrycksdysor i många olika utföranden

Högtrycksdysornas syfte är att med sin kraftfulla vattenstråle rengöra pappers- och torkmaskiners filtar och viror under drift. Det är av väsentlig betydelse för kvaliteten på det producerade papperet att rengöringen fungerar optimalt. Högtrycksdysorna är monterade på spritsrör, vilka utför en oscillerande rörelse tvärs banans riktning.

Gatewood högtrycksdysor finns i många olika modeller och varianter för att möta kunders olika behov och krav inom pappersindustrin. Detta kan till exempel avse:

  • Material i dysöppning (rubin, rostfri, keramik mm)
  • Dysöppningsstorlek
  • Material i dyskropp
  • Gängad dyskropp eller flat dyskropp med separat mutter
  • Skydd mot igentäppning

 

Kontakta EIE Process för teknisk rådgivning och offert:

Läs även om spritsrör

Läs om vattenfilter