Flatstråledysor

Som skandinavisk representant för Gatewood tillhandahåller EIE Process ett brett program flatstråledysor.

Flatstråledysornas funktion och prestanda

Flatstråledysor benämns också ofta smörjdysor, vätdysor eller solfjäderdysor.

Dessa dysor kan med sin solfjäderformade stråle ha olika funktion för olika applikationer. Till exempel kan en flatstråledysas syftet vara att kyla ned, spola av, smörja eller till exempel bestryka en bana med en kemikalie i vätskeform.

Gatewood tillverkar flatstråledysor med finaste dysöppningsprescision ned till minsta dysstorlek för att ge optimal strålbild och därmed en störningsfri produktion.

Många olika utföranden och varianter

Gatewoods flatstråledysor finns i många storlekar vad gäller strålvinkel och dysöppning. Detta för att kunna möta behoven i industrins alla olika sprayprocesser vad gäller optimalt flöde och spritsbild.

Material på dysorna väljs utifrån aktuell applikation. Förekommande material är syrafast, rostfritt och mässing.

Gatewoods produktprogram innehåller de flesta typer och varianter av flatstråledysor.

Kontakta EIE Process för teknisk rådgivning och offert:

Läs även om spritsrör

Läs om vattenfilter