Vattenfilter

Fomat vattenfilter för filtrering av vatten inom pappersindustrin.

Fomat vattenfilter OTOCINCLUS

Vattenfilter med automatisk backspolning och automekanisk självrensning för filtrering av renat processvatten i fabrikens slutna system.

 

Fomat FAFF vattenfilter

Vattenfilter med automatisk backspolning vid filtrering av färskvatten.

 

Produktblad Fomat FAFF och OTOCINCLUS vattenfilter

 

Kontakta EIE Process AB för mer information
Kontakta EIE Process AB