POWER CLEANER 150 | Bio-Circle

Produkten är ett universalrengöringsmedel för avlägsnande av mineralföroreningar och kan användas både för manuell- och mekanisk rengöring

Power Cleaner 150 – särskilt lämpligt för känsliga ytor inom industrin

Power Cleaner 150 är ett icke-aggressivt, lågskummande, surt universalrengöringsmedel för avlägsnande av mineralföroreningar, som kalkavlagringar, urinfläckar och missfärgning av metall. Avlägsnar också rester av olja, fett och protein. Vätskan kan användas för manuell och mekanisk rengöring och är särskilt lämpligt för känsliga ytor inom industrin. 

  • Surt, vattenbaserat universalrengöringsmedel 
  • Fungerar från omgivningstemperatur eller upp till 90 °C 
  • För manuell och mekanisk rengöring 
  • Speciellt utformat för känsliga ytor inom industrin 
  • Lämpligt för terrasser/uteplatser, gångbanor/trottoarer samt parker 
  • Ingen märkning krävs enligt CLP-förordningen 

 

Produkten finns i följande storlekar:

  • 500 ml sprayflaska 
  • 20 L dunk
  • 200 L fat

 

Dokumentation för POWER CLEANER 150:

 

Kontakta EIE Process för mer information:

Förfrågan

Skicka oss en förfrågan om produkten via formuläret så återkopplar vi till er.