Svetsning

Här finner ni svetsskyddssprej E-WELD 4 som hindrar svetsstänk från olika ytor samt AUSTRAYS WELD – appliceringssystem för svetssläppmedel på stora ytor.

 

Produktkatalog:

 

Kontakta EIE Process AB:

E-WELD 4

En svetsskyddssprej som hindrar svetsstänk från att fasta på ytor så som metall, verktyg, svetsmunstycken med mera.

AUTRASYS WELD

AUTRASYS Weld är ett effektivt, snabbt och säkert appliceringssystem för svetssläppmedel på stora ytor, direkt från dunk eller fat.
Kontakta EIE Process AB