Clean Box Max 2

Produkten är särskilt anpassad för manuell rengöring av stora arbetsstycken.

Rengöring av större maskindelar

CLEAN BOX Max 2 är robust och klarar nyttolast 1000 kg. Den är utformad för att vara lätt att transportera med gaffeltruck, så att den kan transporteras till svårhanterliga maskindelar eller arbetsstycken som ska rengöras. Arbetsstyckena placeras på den stora arbetsplattformen och rengörs säkert. Spolborsten och den ergonomiska arbetshöjden minskar den fysiska belastningen på personalen under rengöringsprocessen. 

Arbetsplattformen består av ett robust galler, med lagringstanken med rengöringsmedlet under. En elektrisk matningspump transporterar rengöringsmedlet genom spolborstens spolmunstycke. Den pneumatiska fotomkopplaren TILL/FRÅN gör den elektriska matningspumpen enkel att använda.

Ett uppsamlingstråg, som uppfyller kraven i WHG (tyska vattenresurslagen), finn som tillval. Med CLEAN BOX MAX 2 kan speciellt stora arbetsstycken rengöras energieffektivt och miljövänligt. Den används med vattenbaserat lågtemperaturrengöringsmedel som avlägsnar föroreningar effektivt vid omgivningstemperatur. För att skydda den inbyggda elektroniken rekommenderar vi rengöringsmedel med pH mellan 7 och 12. Rengöringsmedlen i serie CB 100 är mest lämpliga för användning i systemet. Dessutom används rengöringsmedlet flera gånger tack vare att systemet är en sluten krets. 

 

Teknikmodulen består av: 

  • 2 S 10M LTG pump med nivåbrytare 
  • Styrenhet med hölje av rostfritt stål med indikeringslampa för pump igång för Clean Box Max 1, 2 och Flex 
  • Fäste av rostfritt stål för styrenhet 
  • ST-810 rengöringsmunstycke 
  • 3,5 m slang för BIO-CIRCLE Liquid

 

Produktkatalog: 

  

Kontakta EIE Process AB:

Kontakta EIE Process AB