Bio-Circle GT Maxi

Bio-Circle GT Maxi har hög driftsäkerhet och lämplig för dagligt industriellt bruk.

Tvätt av maskinkomponenter

BIO-CIRCLE GT Maxi används för snabb och säker tvättning av komponenter. Smådelstvätten uppfyller de strängaste krav rörande enkel användning, driftsäkerhet och lämplighet för dagligt bruk. Här används vattenbaserad rengöring med naturliga mikroorganismer och utan lösningsmedel eller kallrengöringsmedel. Er personal och vår miljö skyddas därmed från starkt flyktiga ångor. Nedbrytning av olja säkerställer lång livslängd. Inga farliga ämnen eller farligt gods, ingen brandrisk.

 

Produktspecifikation GT Maxi:

  • Enkel knappmanövrering av vätskepump 
  • Den gångjärnsförsedda överdelen gör service, underhåll och reparationer enkla 
  • Filtersystem i trågutloppet (grov-, fin- och påsfilter plus magnet) 
  • Lock (tillval) som skyddar mot förorening 
  • Enkel transport med gaffeltruck 
  • 1 års garanti på elektroniken

 

Produktblad GT Maxi:

 

Välkommen att kontakta EIE Process AB:

 

Kontakta EIE Process AB