Bio-Circle GT Compact

Smådelstvätt för rengöring av maskinkomponenter.

Snabb och säker tvättning av komponenter

BIO-CIRCLE är en långsiktig lösning för övertygande rengöring av maskinkomponenter på naturlig bas. Smådelstvätten uppfyller de strängaste krav rörande enkel användning, driftsäkerhet och lämplighet för dagligt bruk. Vattenbaserad rengöring med naturliga mikroorganismer och utan lösningsmedel eller kallrengöringsmedel. Personal och miljö skyddas från starkt flyktiga ångor. Nedbrytning av olja säkerställer lång användbar livslängd. Inga farliga ämnen eller farligt gods, ingen brandrisk.

 

Produktspecifikation:

  • Arbetsvikt: max 100 kg. 
  • Arbetsyta: 700x480 mm.

 

Produktblad GT Compact:

 

Välkommen att kontakta EIE Process AB:

 

Kontakta EIE Process AB