Bio-Circle GS 200

Rengöringsmedel GS 200 från Bio-Circle med extremt god lösningsförmåga.

Märkningsfritt rengöringsmedel

Användningsklart rengöringsmedel, som bygger på förnybara råmaterial, med extremt god lösningsförmåga. Ett effektivt alternativ till lösningsmedel som innehåller VOC och/eller irriterande ämnen. Rengöringsmedlet avlägsnar förkoksningar, fastsittande fett, rostskyddsvax, adhesivrester, bitumen, tectyl, silikon, tätningsmedel, gummi och mycket mer.

 

Produktspecifikation för GS 200:

 • Avlägsnar mycket kraftiga föroreningar
 • VOC-reducerat, oantändligt
 • Hög flampunkt (> 100 °C) gör appliceringen säker 
 • Ett alternativ till lösningsmedel som innehåller VOC och/eller irriterande ämnen 
 • Avlägsnar mycket kraftiga föroreningar, som olja och fett, bitumen, smörjmedel, korrosionsskyddsvax, harts, gummirester och gummimärken samt färg
 • Avlägsnar fastbrända oljeskikt från växellådor och motorer
 • Avlägsnar skyddsfilm- och adhesivrester
 • Mycket ekonomiskt – ett extremt tunt skikt räcker 
 • Utmärkt rengöringseffekt även kallt 
 • Behaglig lukt 
 • NSF-certifierat under K3 146720

 

Produktblad GS 200:

 

Välkommen att kontakta EIE Process AB:

 

Kontakta EIE Process AB