Bio-Circle L

Ett rengöringsmedel för rengöring och avfettning av smådelar inom verkstad, lager, industri och service.

Rengöringsmedel med ytaktiva ämnen

BIO-CIRCLE L (A02026) är ett innovativt, effektivt rengöringsmedel med ytaktiva ämnen, för användning i BIO-CIRCLE smådelstvättar:

 • GT Maxi
 • GT Compact
 • 20 L.

 

Används för rengöring och avfettning av smådelar inom verkstad, industri och service. Vätskan innehåller naturliga mikroorganismer som bryter ned olja och därmed säkerställer längre användbar livslängd för rengöringsmedlet. Smådelstvätten filtrerar bort större partiklar från vätskan och mikroorganismerna bryter ned olja och fett. 

Vätskan angriper inte de rengjorda detaljernas yta och ger dessutom ett tunt skikt korrisionsskydd efter rengöring. Vätskan kräver inte märkning enligt CLP-förordningen. Dessutom är den fri från lösningsmedel och flyktiga organiska ämnen (VOC). De ytaktiva ämnena i vätskan kommer från förnybara källor. De rengjorda ytorna kan sköljas med vatten utan kvarstående rester, vilket innebär att rengöringsmedlet också är lämpligt för användning inom livsmedelsindustrin. 

 

Produktspecifikation Bio-Circle L: 

 • Kompatibelt med oljefrånskiljare
 • Innovativ användning av mikroorganismer
 • Optimalt anpassat för vanligt förekommande föroreningar
 • Lång livslängd
 • Frisk äppeldoft 
 • Speciella korrosionsinhibitorer ger tillfälligt skydd efter rengöring
 • NSF-certifierat 
 • Bättre hudskydd – dermatologiskt provat med avseende på hudvänlighet 
 • Ingen märkning krävs enligt CLP-förordningen
 • VOC-fri

 

Produktblad för Bio-Circle L:

 

Välkommen att kontakta EIE Process AB:

 

Kontakta EIE Process AB