Breddsträckvalsar och service

undefined undefined undefined

 

Breddsträckvalsar och service

Breddsträckvalsens syfte är att reducera veckbildningen på en löpande materialbana inom industrins olika applikationer. Reducering av veckbildning sker genom att breddsträckvalsen sträcker ut materialbanan på bredden, när banan löper över valsen.

Breddsträckvalsarna konstrueras och utformas för den applikation där de ska installeras. T ex används olika mantelytor (gummi, stål, FEP eller PFA krympslang) för olika applikationer beroende av applikationen fuktinnehåll, värme, slitage, vidhäftning etc. Typiska applikationer för breddsträckvalsar är pressparti, torkparti, bestrykning, limpress, upprullning i pappersmaskiner samt upprullning, avrullning och skärstationer i rullskärmaskiner.

EIE Process är leverantör av breddsträckvalsar (Mount Hope) samt utför service av breddsträckvalsar av alla typer och fabrikat i Stockholm. Som leverantör står vi till tjänst med teknisk rådgivning för bästa tekniska lösning och erhållande av optimal drift i er applikation.

Kontakta EIE Process med er förfrågan eller för teknisk rådgivning info@eieprocess.se , telefon 08-727 88 00.