Hållbarhet

Hållbara lösningar

På EIE Process AB arbetar vi ständigt med att försöka erbjuda våra kunder ansvarsfulla och hållbara produktlösningar. Ett exempel på det är lanseringen av produkten Bio-Circle, vilket är ett industritvättsystem som effektivt tvättar bort oljor, fetter, kylmedel, rostskyddsprodukter samt övriga föroreningar och partikelsmuts.