Behandling av personuppgifter

EIE-koncernen har en gemensam personuppgiftspolicy som omfattar EIE Process AB med dotterbolag EIE Maskin AB, EIE Maskin AS, EIE Maskin OY och BL Products AB.

Kontaktuppgifter för information eller klagomål gällande EIE Process AB är: EIE Process AB, Box 7, 124 21 Bandhagen, med telefon 08-727 88 00 och Thomas Harland är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. EIE Process AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt.  

EIE Process kommer att behandla de personuppgifter såsom namn och eventuella adresser, som vi registrerar om dig i syfte att förse dig med den information och de tjänster som du begärt, samt för uppföljning av försäljning/produktutveckling. Vi kommer även att använda uppgifterna för att marknadsföra EIE Process AB. Vi lagrar inte personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl.

Antalet människor som har tillgång till uppgifterna är begränsat och uppgifterna lämnas inte ut till någon annan organisation annat än då de ska utföra tjänster för EIE Process räkning och i sådana fall tecknas ett särskilt sekretessavtal med den organisationen.

Du har enligt GDPR rätt att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss oavsett hur dessa samlats in. Ifall du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska skickas in underskriven av dig per post och kan alltså inte skickas per e-post. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter och om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Denna Webbplats innehåller länkar till andra webbsidor. Vi ansvarar inte för innehållet på sådana webbsidor och inte heller för deras behandling av personuppgifter.

 

Cookies

Den här Webbplatsen använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på Webbplatsen.

EIE Process använder cookies för att förbättra vissa funktioner för användaren och för att mäta antalet unika besök på webbplatsen och antal gånger som enskilda sidor besöks. Du kan själv välja att stänga av cookies i din webbläsare om du så önskar.