Dysor

Gatewood dysor för pappers- och processindustri

Dysor för industriella applikationer

EIE Process tillhandahåller ett brett produktprogram av dysor för pappersindustri och övrig processindustri, bl a:

 

Produktkatalog Gatewood dysor

 

Anvisningar gällande vattentryck för Gatewood dysor

 

Kontakta EIE Process AB för teknisk rådgivning

Läs även om spritsrör

Läs om vattenfilter

 

Högtrycksdysor

Gatewood högtrycksdysor

Kantspritsdysor

Gatewood kantspritsdysor

Kantspritshållare

Gatewood kantspritshållare för optimal och säker kantskärning

Självrensande dysor

Gatewood självrensande dysor

Flatstråledysor

Gatewood tillhandahåller ett brett program av flatstråledysor (vätdysor, smörjdysor)
Kontakta EIE Process AB