industritvatt.jpg

Industritvättmaskin och tvättvätska

Bio-Circle industritvättsystem - Det miljövänliga industritvättsystemet som är både effektivt och resurssnålt.

Industritvättsystemet Bio-Circle tvättar effektivt bort oljor, fetter, kylmedel, rostskyddsprodukter samt övriga föroreningar och partikelsmuts.

Tvättvätskan Bio-Circle L innehåller inga farliga ämnen och är oskadlig för människa och natur. Den är pH-neutral och irriterar inte huden vid hudkontakt.

Ytterligare positiva egenskaper är att tvättvätskan Bio-Circle L renar sig själv och kan därmed bibehålla samma höga tvättkapacitet genom hela servicetiden. Tack vare denna självreningsprocess slipper man destruktionshantering, utsugssystem, kladd i vätskan mm.

Bio-Circle industritvättsystem bygger på en teknik med vattenbaserad vätska innehållande en naturlig bakteriekultur, där mikroorganismerna äter upp oljorna, som därvid omvandlas till vatten och koldioxid. En i tvättbordet inbyggd syrepump förser mikroorganismerna med erforderligt syre och en temperaturhållare ser till att tvättvätskan håller 41 grader C. Ett filtersystem sållar bort större partiklar.

Eftersom Bio-Circle L varken är hälso-, brand- eller miljöfarlig berörs tvättvätskan ej av de säkerhetsföreskrifter, som annars följer med konventionella lösningsmedel. Inga som helst varningsmärkning eller farosymboler erfordras för Bio-Circle L, varken för tillverkaren eller användaren. Tvättbordet kan därmed placeras där man finner lämpligast för verksamhetens effektivitet. Varken ventilation eller annan skyddsapparatur behöver anslutas.

Tvättvätskan Bio-Circle L är registrerat av NSF (National Sanitation Foundation) för användning inom livsmedelsindustrin.

Bio-Circle är en självklarhet för företag inom industrin som medvetet fokuserar på bättre arbetsmiljö för sina anställda och aktivt arbetar för att minska spridningen av miljöfarliga ämnen.

Länkar

Bio-Circle Systems - Maintenance - EIE Maskin AB.pdf

Bio-Circle Cleaning Solutions - EIE Maskin AB.pdf