industritvatt.jpg

Industritvätt|Bio-Circle

Bio-Circle industritvättsystem - Det miljövänliga industritvättsystemet som är både effektivt och resurssnålt.

 

EIE Process tillhandahåller industritvättar, detaljtvättar och tvättvätskor från Bio-Circle. Industritvättsystemet Bio-Circle tvättar effektivt bort oljor, fetter, kylmedel, rostskyddsprodukter samt övriga föroreningar och partikelsmuts.

Tvättvätskan Bio-Circle L innehåller inga farliga ämnen och är oskadlig för människa och natur. Den är pH-neutral och irriterar inte huden vid hudkontakt.

Ytterligare positiva egenskaper är att tvättvätskan Bio-Circle L renar sig själv och kan därmed bibehålla samma höga tvättkapacitet genom hela servicetiden. Tack vare denna självreningsprocess slipper man destruktionshantering, utsugssystem, kladd i vätskan mm.

Bio-Circle industritvättsystem bygger på en teknik med vattenbaserad vätska innehållande en naturlig bakteriekultur, där mikroorganismerna äter upp oljorna, som därvid omvandlas till vatten och koldioxid. En i tvättbordet inbyggd syrepump förser mikroorganismerna med erforderligt syre och en temperaturhållare ser till att tvättvätskan håller 41 grader C. Ett filtersystem sållar bort större partiklar.

Eftersom Bio-Circle L varken är hälso-, brand- eller miljöfarlig berörs tvättvätskan ej av de säkerhetsföreskrifter, som annars följer med konventionella lösningsmedel. Inga som helst varningsmärkning eller farosymboler erfordras för Bio-Circle L, varken för tillverkaren eller användaren. Tvättbordet kan därmed placeras där man finner lämpligast för verksamhetens effektivitet. Varken ventilation eller annan skyddsapparatur behöver anslutas.

Tvättvätskan Bio-Circle L är registrerat av NSF (National Sanitation Foundation) för användning inom livsmedelsindustrin.

Bio-Circle är en självklarhet för företag inom industrin som medvetet fokuserar på bättre arbetsmiljö för sina anställda och aktivt arbetar för att minska spridningen av miljöfarliga ämnen.

Länkar

Säkerhetsdatablad CB 100 SDS.pdf

Säkerhetsdatablad GS 200 SDS.pdf

Säkerhetsdatablad Bio-Circle L-SDS.pdf

Säkerhetsdatablad Bio-Circle L Star-SDS.pdf

Bio-Circle Systems - Maintenance - EIE Process AB.pdf

Bio-Circle Cleaning Solutions - EIE Process AB.pdf

 

  • Tvättvätskor | Bio-Circle

      EIE Process AB tillhandahåller tvättvätskor från Bio-Circle. Bio-Circle har framställt en serie rengöringsprodukter som effektivt tvättar bort o...