AUTRASYS WELD

AUTRASYS Weld är ett effektivt, snabbt och säkert appliceringssystem för svetssläppmedel på stora ytor, direkt från dunk eller fat.

Appliceringssystem släppmedel

AUTRASYS Weld är ett appliceringssystem för släppmedel, för såväl mellanstora som stora ytor, där en sprejflaska inte räcker till, eller om det är särskilt viktigt att undvika att personalen blir trött. AUTRASYS Weld-systemet kan snabbt, enkelt och säkert kopplas direkt till 30 l dunk eller 200 l fat, varefter vätskan överförs till ytan med hjälp av tryckluft. Tryckluft i stället för traditionell drivgas gör systemet miljövänligt. Det återanvändbara systemet, som ersätter sprejflaskor, minskar mängden avfall, vilket till sin tur sparar resurser och ger lägre kostnader för avfallshantering. Spoltrycket ställs in steglöst. Sprutdimman är extremt fin, vilket bidrar till den effektiva appliceringen. Detta ger lägre vätskeförbrukning och kostnad. Adaptersystemet och säkerhetsventilen, som öppnar vid 0,2 bar, är av hög kvalitet och säkerställer säker drift. Systemet är bekvämt att arbeta med, även ovanför huvudhöjd.

 

Produktspecifikation:

  • Mycket effektivt tack vare mikrofin sprutdimma 
  • Miljövänligt – konventionell tryckluft som drivgas
  • Inställbart spoltryck 
  • Bekvämt att använda, även ovanför huvudhöjd
  • Säkerhetsventil öppnar vid 0,2 bar
  • Låg kostnad för avfallshantering – liten avfallsmängd
  • Snabb installation – enkel hantering

 

Produktkatalog:

 

Kontakta EIE Process AB:

 

Kontakta EIE Process AB