High-Performance Anti-Rust Wax

Anti-rust Wax ger ett långvarigt skydd på metaller och maskindelar.

 

Skydd mot rostangrepp

High-Performance Anti-Rust Wax bildar en transparent korrosionsskyddsfilm som ger långvarigt skydd på metaller och maskindelar. Eftersom det är saltvattenbeständigt är det särskilt lämpligt för skydd under fartygstransporter till havs. Detta har verifierats genom provning med saltvatten, där en polerad stålskiva med en enda vaxapplicering, med skikttjocklek omkring 10 g/m2, utsattes för saltvattendimma under 240 timmar. 

 

Produktspecifikation:

  • Skyddar alla metaller från korrosion under förvaring och transport utomhus 
  • Vattenavvisande, saltvattenbeständig 
  • Korrosionsprovning – provning med saltvattendimma under 240 h, polerad stålskiva, filmtjocklek omkring 10 g/m2 (en enda applicering) 

 

Produktblad för High-performance Anti-rust Wax:

 

Kontakta EIE Process AB:

 

Kontakta EIE Process AB