Tvättvätskor Bio-Circle

Bio-Circle utvecklar och producerar effektiva tvättvätskor för industriell användning med hållbarhetsfokus.

Tvättvätskor

Bio-Circle´s produktprogram, som kontinuerligt är under utveckling, består av en rad kraftfulla tvättvätskor som möter framtidens krav avseende miljö och hållbarhet. Bio-Circle tvättvätskor används idag inom de flesta industrier och branscher för rengöring och tvättning i till exempel underhåll och produktion men även för lokalvård och andra applikationer. Bio-Circle tvättvätskor rengör och tvättar effektivt bort oljor, fetter, kylmedel, rostskyddsprodukter samt övriga föroreningar och partikelsmuts.

Flera av Bio-circle tvättvätskor är registrerade av NSF (National Sanitation Foundation) för användning inom livsmedelsindustrin.

Flertalet av Bio-Circle tvättvätskor innehåller inga flyktiga organiska föreningar (VOC-free).

Många av Bio-Circle tvättvätskor behöver inte någon som helst märkning med piktogram enligt CLP-förordningen.

Bio-Circle är en självklarhet för företag inom industrin som medvetet fokuserar på bättre arbetsmiljö för sina anställda och aktivt arbetar för att minska spridningen av miljöfarliga ämnen.

Tvättvätska Bio-Circle L Evo

Tvättvätskan Bio-Circle L Evo är framtagen för användning i manuella och automatiska detaljtvättar och levereras färdigblandad. Bio-Circle L Evo rengör effektivt och bryter samtidigt ned oljor och fetter, vilket också innebär att tvättvätskan renar sig själv.  På så sätt bibehåller tvättvätskan sin fulla tvättkapacitet och återanvänds därför som i ett slutet system under lång tid i detaljtvätten. Tack vare självreningsprocessen slipper man kladd i tvätten och man slipper dessutom destruktionshantering.

Tvättvätskan Bio-Circle L Evo innehåller inga miljöfarliga ämnen och är oskadlig för människa och natur. Eftersom Bio-Circle L Evo varken är hälso-, brand- eller miljöfarlig berörs tvättvätskan ej av de säkerhetsföreskrifter, som annars följer med konventionella lösningsmedel. Ingen som helst varningsmärkning eller andra farosymboler erfordras därför till Bio-Circle L Evo. Detaljtvätten kan därmed placeras där man finner lämpligast för verksamhetens effektivitet och ingen ventilation eller annan skyddsapparatur behöver anslutas. Tvättvätskan Bio-Circle L Evo är registrerat av NSF (National Sanitation Foundation) för användning inom livsmedelsindustrin.

Ladda ned säkerhetsdatablad Bio-Circle L Evo

Tvättvätska CB 100

CB 100 är ett kraftfullt, lågskummande, färdigblandat rengöringsmedel, som löser svåra föroreningar utan att angripa ytan.  CB 100 används både i manuella och automatiska detaljtvättar, ultraljudstvättar och för manuell rengöring. CB 100 är vattenbaserat och innehåller inga miljöfarliga ämnen och är oskadlig för människa och natur. CB 100 lämpar sig väl att ersätta lösningsmedelsbaserade rengörings- och kallavfettningsmedel. CB är registrerat av NSF (National Sanitation Foundation) för användning inom livsmedelsindustrin. CB 100 behöver inga piktogram enligt CLP-förordningen.

För användning på aluminium, mässing och icke-järnmetaller rekommenderas CB 100 ALU, varvid missfärgning förhindras.

Ladda ned säkerhetsdatablad CB 100

Ladda ned säkerhetsdatablad CB 100 ALU

UNO SF

UNO SF är ett lågskummande, vattenbaserat rengöringsmedel. UNO SF används i både manuella och automatiska detaljtvättar samt för manuell rengöring och kan användas i olika koncentrationer genom blandning med vatten. Detta kraftfulla rengöringsmedel tar bort hårt inbrända oljor, hartsbehandlade fetter, protein, pigmentbläck med mera. UNO SF är VOC-reducerat och är registrerat av NSF (National Sanitation Foundation) för användning inom livsmedelsindustrin. UNO SF är kompatibelt med oljefrånskiljare.

Ladda ned säkerhetsdatablad UNO SF

UNO SV

UNO S V är ett vattenbaserat rengöringsmedel för manuell användning på vertikala och sluttande ytor. Det kan användas på metall, trä, plast, keramer och mycket mer och det avlägsnar föroreningar som olja, fetter, protein, släppmedel, vax och färg, liksom pigmenterat bläck. UNO SV är UNO SV är VOC-reducerat och är registrerat av NSF (National Sanitation Foundation) för användning inom livsmedelsindustrin.

Ladda ned säkerhetsdatablad UNO SV

Tvättvätska GS 200

GS 200 är ett VOC-reducerat kraftfullt rengöringsmedel som i huvudsak är baserat på naturliga och förnyelsebara råvaror. GS 200 levereras färdigblandat och används för manuell rengöring och i bad-processer. Tar effektivt bort fastbrända oljeskikt, fetter, rostskyddsvax, adhesivrester, bitumen, tectyl, silikon, tätningsmassor, gummi, förkoksningar. GS 200 är registrerat av NSF (National Sanitation Foundation) för användning inom livsmedelsindustrin. GS 200 behöver ingen märkning enligt CLP-förordningen.

Ladda ned säkerhetsdatablad GS 200

Vilka behov har ert företag av rengöring och tvättvätskor?

Bio-Circle har ett brett produktprogram tvättvätskor för olika applikationer. EIE Process försäljningsingenjörer hjälper er gärna att hitta rätt tvättvätska för er verksamhet. I våra lokaler i Högdalen i Stockholm förevisar vi Bio-Circle tvättvätskor och detaljtvättar. Där har ni möjlighet att ta med egna detaljer för provtvättning.

Tvättutrustningar

EIE Process erbjuder ett brett program av tvättutrustningar för att effektivisera och underlätta manuellt rengöringsarbete inom underhåll och produktion. T ex tillhandahålls olika typer av manuell tvättutrustning såsom injektorer, tryckluftspistoler, skumsprayflaskor och tvättplattformar.

                                     

       

Läs om Bio-Circle detaljtvättar

Produktkataloger Bio-Circle
Kontakta EIE Process AB för teknisk rådgivning

Bio-Circle | Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad för produkter från Bio-Circle.
Kontakta EIE Process AB