Tvättvätskor Bio-Circle

EIE Process tillhandahåller ett brett utbud av tvättvätskor från Bio-Circle.

Tvättvätskor för industri

Industritvättsystem från Bio-Circle tvättar effektivt bort oljor, fetter, kylmedel, rostskyddsprodukter samt övriga föroreningar och partikelsmuts.

 

Handdesinfektion för företag:

Vi är återförsäljare utav Antisept-D – handdesinfektion för industrin för att skydda mot bakterier, svampar och virus. Vi som tillverkare bekräftar: Antisept-D är ett handdesinfektionsmedel i enlighet med det allmänna beslutet från Federal Institute for Occupational Safety and Health (BAuA) formulering nr 4, rekommenderad av Världshälsoorganisationen (WHO).

 

Tvättvätska Bio-Circle L:

Tvättvätskan Bio-Circle L innehåller inga farliga ämnen och är oskadlig för människa och natur. Den är pH-neutral och irriterar inte huden vid hudkontakt. Ytterligare positiva egenskaper är att tvättvätskan Bio-Circle L renar sig själv och kan därmed bibehålla samma höga tvättkapacitet genom hela servicetiden. Tack vare denna självreningsprocess slipper man destruktionshantering, utsugssystem, kladd i vätskan mm.

Eftersom Bio-Circle L varken är hälso-, brand- eller miljöfarlig berörs tvättvätskan ej av de säkerhetsföreskrifter, som annars följer med konventionella lösningsmedel. Inga som helst varningsmärkning eller farosymboler erfordras för Bio-Circle L, varken för tillverkaren eller användaren. Tvättbordet kan därmed placeras där man finner lämpligast för verksamhetens effektivitet. Varken ventilation eller annan skyddsapparatur behöver anslutas.

 

Industritvättsystem:

Vi erhåller även flertalet modeller av detaljtvättar från Bio-Circle. Läs mer om detaljtvättar här. 

Registrerat av NSF:

Tvättvätskan Bio-Circle L är registrerat av NSF (National Sanitation Foundation) för användning inom livsmedelsindustrin.

Bio-Circle är en självklarhet för företag inom industrin som medvetet fokuserar på bättre arbetsmiljö för sina anställda och aktivt arbetar för att minska spridningen av miljöfarliga ämnen.

 

Vad har ert företag för behov av industritvättsystem och tvättvätskor?

Välkommen att kontakta någon av våra försäljningsingenjörer för mer information om vilka produkter som passar just er verksamhet. Vi har ett antal demo-produkter på vår verkstad och lager i Stockholm. 

 

Produktkatalog Bio-Circle:

 

Kontakta EIE Process AB för teknisk rådgivning:

Anti-virus medel

Vi är återförsäljare av anti-virus medel från Bio-Circle.

Svetsning

Här finner ni svetsskyddssprej E-WELD 4 som hindrar svetsstänk från olika ytor samt AUSTRAYS WELD – appliceringssystem för svetssläppmedel på stora...

Smörjmedel

Här finner ni effektiva smörjmedel från Bio-Circle.

Rostskydd

Här finner ni produkter från tillverkaren Bio-Circle för rostskydd inom industri, service, lager och verkstad.

Rengöring aluminium & icke-metaller

Här finner ni rengöringsmedel särskilt framtagna för aluminium och icke-metaller.
Kontakta EIE Process AB