Bio-Circle GT Maxi

Bio-Circle GT Maxi | G60030

 

BIO-CIRCLE GT Maxi används för snabb och säker tvättning av komponenter.

  • Arbetsvikt: max 250 kg.
  • Arbetsyta: 810x520 mm.

 

Smådelstvätten uppfyller de strängaste krav rörande enkel användning, driftsäkerhet och lämplighet för dagligt bruk. Vattenbaserad rengöring med naturliga mikroorganismer och utan lösningsmedel eller kallrengöringsmedel. Personal och miljö skyddas från starkt flyktiga ångor. Nedbrytning av olja säkerställer lång användbar livslängd. Inga farliga ämnen eller farligt gods, ingen brandrisk.

BIO-CIRCLE – en långsiktig lösning för övertygande komponentrengöring på naturlig bas.

 

Kontakta EIE Process med er förfrågan, beställningar eller för teknisk rådgivning info@eieprocess.se , telefon 08-727 88 00.