industritvatt.jpg

Industritvätt|Bio-Circle

Bio-Circle industritvättsystem - Det miljövänliga industritvättsystemet som är både effektivt och resurssnålt.

EIE Process tillhandahåller industritvättar, detaljtvättar och tvättvätskor från Bio-Circle. Industritvättsystemet Bio-Circle tvättar effektivt bort oljor, fetter, kylmedel, rostskyddsprodukter samt övriga föroreningar och partikelsmuts.

Tvättvätskan Bio-Circle L innehåller inga farliga ämnen och är oskadlig för människa och natur. Den är pH-neutral och irriterar inte huden vid hudkontakt.

Ytterligare positiva egenskaper är att tvättvätskan Bio-Circle L renar sig själv och kan därmed bibehålla samma höga tvättkapacitet genom hela servicetiden. Tack vare denna självreningsprocess slipper man destruktionshantering, utsugssystem, kladd i vätskan mm.

Bio-Circle industritvättsystem bygger på en teknik med vattenbaserad vätska innehållande en naturlig bakteriekultur, där mikroorganismerna äter upp oljorna, som därvid omvandlas till vatten och koldioxid. En i tvättbordet inbyggd syrepump förser mikroorganismerna med erforderligt syre och en temperaturhållare ser till att tvättvätskan håller 41 grader C. Ett filtersystem sållar bort större partiklar.

Eftersom Bio-Circle L varken är hälso-, brand- eller miljöfarlig berörs tvättvätskan ej av de säkerhetsföreskrifter, som annars följer med konventionella lösningsmedel. Inga som helst varningsmärkning eller farosymboler erfordras för Bio-Circle L, varken för tillverkaren eller användaren. Tvättbordet kan därmed placeras där man finner lämpligast för verksamhetens effektivitet. Varken ventilation eller annan skyddsapparatur behöver anslutas.

Tvättvätskan Bio-Circle L är registrerat av NSF (National Sanitation Foundation) för användning inom livsmedelsindustrin.

Bio-Circle är en självklarhet för företag inom industrin som medvetet fokuserar på bättre arbetsmiljö för sina anställda och aktivt arbetar för att minska spridningen av miljöfarliga ämnen.

Kontakta oss för mer information om våra produkter från Bio-Circle. 

 

Kontakta oss för mer information om våra produkter från Bio-Circle: info@eieprocess.se | tel: 08 727 88 00

 • Viral Cleaner 100

  Rengöringsmedel för motverkan av virusspridning Hur fungerar Viral Cleaner 100? Genom effektiv rengöring av olika slags ytor bryter rengöringsmedl...

 • RWR 80 L KST SPS

  Helautomatisk industritvätt från Bio-Circle    RWR 80 L KST SPS är helautomatisk och är särskilt framtagen för rengöring av interna cirkulationss...

 • Bio-Circle GT Compact

    BIO-CIRCLE GT Compact | G50030    Används för snabb och säker tvättning av komponenter. Arbetsvikt: max 100 kg.  Arbetsyta: 700x480 mm....

 • Bio-Circle GT Maxi

  Bio-Circle GT Maxi | G60030   BIO-CIRCLE GT Maxi används för snabb och säker tvättning av komponenter. Arbetsvikt: max 250 kg. Arbetsyta: 8...

 • Bio-Circle L

  Bio-Circle L (Liquid) | 20 liter   BIO-CIRCLE L (A02026) är ett innovativt, effektivt rengöringsmedel med ytaktiva ämnen, för användning i BIO-...

 • Bio-Circle L Star

  Bio-Circle L Star | 20 L.   BIO-CIRCLE L STAR (A02075) kan värmas upp till 50 ° C och avlägsnar extrema olje- och fettföroreningar.   Den vat...

 • Bio-Circle L Aluminium

  Bio-Circle L (Liquid) ALUMINIUM | 20 L.   BIO-CIRCLE L Aluminium (A02099) har utvecklats för skonsam rengöring av aluminium och icke-järnmetall...

 • Bio-Circle CB 100

  Bio-Circle CB 100 | 20 L.   CB 100 (A02025) rengör och avfettar starkt förorenade komponenter av exempelvis stål, rostfritt stål och icke-järnm...

 • Bio-Circle CB 100 Aluminium

  Bio-Circle CB Aluminium 100 | 20 L.   CB 100 Alu (A02049) rengörings- och avfettningsmedel har god lösningsförmåga, speciellt av hårt fastsitta...

 • Bio-Circle GS 200

  Bio-Circle GS 200 (A02065) | 20 L.    Märkningsfritt rengöringsmedel med extremt god lösningsförmåga.   Användningsklart rengöringsmedel, som...

 • Bio-Circle | Säkerhetsdatablad

  Länkar: Säkerhetsdatablad CB 100.pdf Säkerhetsdatablad GS 200.pdf Säkerhetsdatablad Bio-Circle L.pdf Säkerhetsdatablad Bio-Circle L Star.pdf...